Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

   Τον Νοέμβριο του 1996, μετά από σχετική προεργασία, με πρωτοβουλία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Γιάννη Τσεκούρα, προσκαλούνται στη Θεσσαλονίκη Πρυτάνεις, Κοσμήτορες, Πρόεδροι Τμημάτων από Οικονομικά πανεπιστήμια ή Σχολές ή Τμήματα, προκειμένου να ιδρύσουν την Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Η πρόσκληση είχε απευθυνθεί στα Πανεπιστήμια των χωρών Αλβανίας, Γιουγκοσλαβίας, Βοσνίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ελλάδας.

    Ανταποκρίθηκαν 24 Πανεπιστήμια από τις παραπάνω χώρες και τα οποία αποτέλεσαν και τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης. Στην ιδρυτική συνεδρίαση ενεκρίθη το καταστατικό και απεφασίσθη η διεύρυνση της Ένωσης και στα Οικονομικά Πανεπιστήμια και Οικονομικά Τμήματα των υπολοίπων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

   ΄Υστερα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τον Μάρτιο του 2007, η Ένωση μετεξελίχθηκε σε Ένωση Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και Παρευξείνιας Ζώνης, κάνοντας αντίστοιχο άνοιγμα στα Πανεπιστήμια της περιοχής. Επίσης αποφασίστηκε η καθιέρωση Συνδεδεμένων Μελών για μέλη που για οιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να αποτελούν μέλη της Ένωσης (ιδίως εκείνα που προέρχονται από χώρες της ΒΑ Αφρικής και της Μέσης Ανατολής) και που αρκούνται στην οποιασδήποτε μορφής συνεργασία με την Ένωση (άρθρο 4 §4 του καταστατικού).

   Σήμερα η Ένωση αριθμεί συνολικά πενήντα ένα (51) μέλη . Από αυτά τα σαράντα επτα (47) , ως πλήρη μέλη, από τις χώρες Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, και Τουρκία και τέσσερα (4) μέλη, με το καθεστώς των συνδεδεμένων μελών από τις χώρες Αίγυπτο και Λίβανο.

   Έδρα της Ένωσης είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

Τελευταία ενημέρωση: 17/3/2015