Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης

 

 

ΝΕΑ ΤΗΣ ASECU
Παλαιότερες Δραστηριότητες

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑSECU Youth

 • 9th ASECU Youth International Conference and Summer School,
  organized by "Ss. Cyril and Methodius" University in Skopje,
  12-19 September 2020, Ohrid, R. of North Macedonia
  ENHANCING AND MANAGING COMPETITIVE ECONOMICS AND BUSINESS ENVIRONMENT:
  CHALLENGES FOR THE SOUTH AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES AND THE BLACK SEA REGION

  new-animate  Extended deadlines for abstracts and full papers.
  Call for papers

  asecu 1st teleconference 2020

 

 

CO-ORGANIZED CONFERENCES OF ASECU

 • POSTPONED 10th SCF International Conference
  Institutional, Economic and Social Impacts of Globalization and Liberalization.
  9-11 April 2019, Usak, Turkey
Previous Co-organized Conferences

ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

H ASECU ενημερώνεται από τα μέλη της και ανακοινώνει τις δραστηριότητές τους. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα ίδια τα Πανεπιστήμια.
Για να δείτε, τόσο τις τρέχουσες όσο και τις παλαιότερες δραστηριότητες πατήστε εδώ


Τελευταία ενημέρωση: 20/06/2020