Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης

 

 

ΝΕΑ ΤΗΣ ASECU

Παλαιότερες Δραστηριότητες

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑSECU Youth

  • 4th International Summer School and 4th International Conference of ASECU Youth

    Socio-Economic Regional development in the context of European Integration

    14-19, July 2014, University of Rzeszow, Rzeszow, Poland

    More information here

Παλαιότερες Δραστηριότητες

ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

H ASECU ενημερώνεται από τα μέλη της και ανακοινώνει τις δραστηριότητές τους. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα ίδια τα Πανεπιστήμια.
Για να δείτε, τόσο τις τρέχουσες όσο και τις παλαιότερες δραστηριότητες πατήστε εδώ

Τελευταία ενημέρωση: 18/11/2014