Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης

 

 

ΝΕΑ ΤΗΣ ASECU

 • asecu 17th international conference
  17th International Conference of ASECU
  Post COVID19 in SEE and Black Sea Region - Responses towards SDGs,
  organized by the Faculty of Economics, University of Belgrade, Serbia,
  13-14 September 2021, Belgarade, Serbia

  new-animate  Deadline for abstract: May 31st, 2021

  More information and Call for Papers available here
Παλαιότερες Δραστηριότητες

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑSECU Youth

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ της ASECU

 • European Integration - Realities and Perspectives
  organized by Danubius University of Galati, Romania

  with co-organising partners the
  Association of Economic Universities of South and Eastern Europe (ASECU),
  University of Camerino, Italy,
  University of Ruse "Angel Kancher", Bulgaria and the
  Aleksander Moisiu University of Durres, Albania

  May 14, 2021 - May 15, 2021, Danubius University, Galati, Romania

  More information about the conference can be found at here

 • The European Union after BREXIT
  organized by University of National and World Economy (UNWE), Facutly of International Economics and Politics

  with co-organising partners the
  Association of Economic Universities of South and Eastern Europe (ASECU),
  and the Union of Economists in Bulgaria

  June 4,2021, UNWE, Sofia, Bulgaria

  new-animate  New Deadline for Abstracts May 9th 2021

  The New Call for Papers available here and the Registration Form available here

Παλαιότερες συνδιοργανώσεις

ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

H ASECU ενημερώνεται από τα μέλη της και ανακοινώνει τις δραστηριότητές τους. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα ίδια τα Πανεπιστήμια.
Για να δείτε, τόσο τις τρέχουσες όσο και τις παλαιότερες δραστηριότητες πατήστε εδώ


Τελευταία ενημέρωση: 25/06/2021